Adonis là tiểu hành tinh, được Eugene Delporte phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 1936 ở rất gần quỹ đạo Trái Đất và được đặt tên là Adonis, một người trẻ đẹp mà Venus thương yêu, là một khối đá kích thước khoảng 0,5-1,2 km. Cận điểm quỹ đạo của tiểu hành tinh này ở phía trong quỹ đạo Trái Đất.

Related Posts

Để lại một bình luận