Bán Nhân Mã

bởi admin
0 bình luận

Chòm Bán Nhân Mã (Centaurus) là chòm sao hoàng đới ở bán thiên cầu Nam trong đó có một sao rất đẹp α Centauri mà đã trong một thời gian rất dài người ta cho là ngôi sao ở gần ta nhất (cách 4,3 nas). Gần đây người ta mới phát hiện cũng trong chòm này có một sao mờ cấp 11 còn ở gần ta hơn nữa và được đặt tên là Proxima Centaurus. Chính Proxima mới đúng là cận tinh. Chòm Nhân Mã có hình dạng “đầu người thận ngựa” tương đối khó nhìn vì nó in hình trên dải Ngân Hà.

Mặt Trời “diễu” qua chòm này vào tháng 12 Dương Lịch.

Bán Nhân Mã

Related Posts

Để lại một bình luận